Stipendia

Tím, že se staneš studentem, přijmeš spoustu povinností, ale také řadu nových možností a práv. Jednou z nich je čerpání mnoha různých stipendií. Nyní ti předkládáme jejich stručný přehled:

Stipendium za vynikající studijní výsledky

<img class="size-medium wp-image-159 alignright" src="https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=300%2C214" alt="off01" srcset="https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=300%2C214 300w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=768%2C549 768w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=1024%2C732 1024w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=360%2C257 360w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=200%2C143 200w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?resize=100%2C71 100w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1.jpg?w=1600 1600w, https://i1.wp.com/www.strojarna.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/off01-1 check this site out.jpg?w=1280 1280w“ sizes=“(max-width: 300px) 100vw, 300px“ data-recalc-dims=“1″ />Prospěchové stipendium lze přiznat studentům bakalářských a magisterských studijních programů FS ČVUT za vynikající studijní výsledky dosažené v posledním uplynulém akademickém roce.
O stipendium není třeba žádat, je přiznáno na základě údajů z informačního systému ČVUT (je ale dobré nahlásit na oddělení studijním svoje číslo účtu pro zasílání různých typů stipendií). Abys stipendium získal(a), musíš splnit v posledním uplynulém akademickém roce následující kritéria:

  • získat minimálně 60 kreditů,
  • absolvovat nejméně 8 klasifikovaných předmětů,
  • mít vážený studijní průměr za hodnocené období menší nebo roven 1,50 (počítáno z klasifikace předmětů absolvovaných v hodnoceném období nebo z klasifikace předmětů v tomto období uznaných),
  • být studentem v prezenční formě studia,
  • být studentem studujícím ještě ve standardní době studia nebo ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud jsi studoval(a) nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří prokáží potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima. O stipendium je třeba požádat na Oddělení studijním FS. Kritéria pro přiznání stanovuje Směrnice kvestora č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta. Směrnici a formulář žádosti o sociální stipendium lze nalézt na webových stránkách ČVUT v Praze na adrese: http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/socialni-a-ubytovaci

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok student, který studuje v prvním studijním programu. Pozor! – Pokud jsi se před prázdninami nebo během prázdnin zapsal(a) na jinou VŠ, a později jsi se rozhodl(a) pro ČVUT, musíš zrušit své původní studium nejpozději do konce října tohoto roku! Musíš také studovat v prezenční formě studia a nemít místo trvalého bydliště v Praze aj. – dle stipendijního řádu a příkazu rektora č. 7/2006. O toto stipendium nemusíš žádat, podkladem pro jeho přiznání jsou zjištění z Matriky studentů. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně.

Účelové stipendium

Děkan může přiznat účelové stipendium v různých situacích života na fakultě, zejména jako odměnu za nějaký pozoruhodný čin, třeba vědeckého charakteru, za reprezentaci ČVUT apod. nebo například jako podporu cesty na zahraniční konferenci či na podporu pobytu v zahraničí. V ojedinělých případech může být také uděleno v případě tvé mimořádně tíživé sociální situace nebo jako příspěvek na ubytování v některých dalších případech.

Stipendia na pobyt v zahraničí

V rámci programu Erasmus a obdobných programů můžeš až na dobu jednoho roku vyjet studovat na zahraniční vysokou školu.
Další stipendia, financeČVUT spolupracuje s mnoha firmami a podniky, některé z nich poskytují finance (stipendia) pro studenty. Studenti mají také možnost získat finanční podporu z nadací (Preciosa, Nadační fond St. Hanzla, Hlávkova nadace a další.) Podrobné informace o stipendiích nalezneš zde, dále ve stipendijním řádu ČVUT, Centru informačních a poradenských služeb ČVUT nebo na Oddělení studijním.

Zdroje informací

Stipendijní řád najdeš zde

ruka